0

Salty Life: The Gift of CF

 
 
 
English below ▼▼
Vi är tillbaka efter en veckas semester!
Även om jag självklart önskar att jag vore frisk så har min sjukdom gett mig så mycket. Denna vecka skriver vi om det positiva med vår diagnos. Men vad kan egentligen vara bra med att leva med en kronisk sjukdom?
 
Om jag hade varit frisk hade jag inte uppskattat livet på samma sätt som jag gör. Att leva med en kronisk sjukdom där den beräknade livslängden är kortare än de flesta andras ger mig en annan syn på livet. Jag är tacksam för varje morgon som jag orkar ta mig upp ur sängen. Jag är tacksam för de dagar jag kan träna. Jag är tacksam för de dagar då solen skiner och jag kan njuta av värmen. Jag är tacksam för varje person som älskar mig för den jag är. Jag är tacksam för så mycket som andra tar för givet och jag är väldigt glad att jag tar vara på livet. Varje dag kan vara min sista och då vill jag inte ångra något.
 
Jag har också vuxit upp och blivit en ansvarsfull, omtänksam och välplanerad person. Det är tre egenskaper som jag värderar högt. Jag började tidigt ta ansvar för mina egna mediciner och packning och jag är väldigt glad att jag fick göra det. Dessutom har jag alltid varit väldigt envis och gjort saker precis som alla andra. Jag har kämpat mig igenom tuffa perioder i livet och jag vet att jag har den styrka som krävs. Jag har också lärt mig otroligt mycket om vården och behandlingar och förstår att inte alla funktionshinder syns. Den hårda vägen har jag lärt mig att jag inte ska döma folk innan jag lär känna dem. Jag har också träffat många fantastiska personer tack vare min diagnos. Utan min CF hade jag inte haft lika förstående vänner eller ett lika stort kontaktnät. 
 
Jag hade inte varit den fantastiska person som jag faktiskt är idag om jag inte hade haft Cystisk Fibros. Jag hade inte uppskattat livet lika mycket eller haft ett sånt brinnande intresse för viktiga ändamål såsom organdonation eller att sprida kunskap om ovanliga sjukdomar. Jag är väldigt stolt över den starka, envisa och positiva människa jag är idag och vill aldrig ändra på mig. Så ja, jag är tacksam att jag inte har levt ett enkelt liv för det har gett mig så mycket som andra inte kan förstå sig på. 
 
Jag hoppas ni fick er en funderare och tänker på hur ni lever era liv. Förhoppningsvis uppskattade nu detta inlägg lika mycket som jag! Om ni gjorde det får ni jättegärna gilla inlägget och dela det på era sociala medier! Vårt mål är ju att sprida kunskap om CF och PCD och få fler att förstå oss. Vill ni veta mer om min vardag finns jag på Instagram (@soff_93). De andra tjejernas bloggar hittar ni här:
 
--- English ---
It's been a week but we're back! I do wish that I was healthy but my CF has given me a lot in life. This week's topic is about the perks of our diagnosis. But is there actually something good that can come from living with a chronic disease? 

If I had been healthy all my life I wouldn't appreciate life in the same that I do today. Living with a disease and having a shorter expected life expectancy make me look at life in a different way. I am grateful for every day that I have the energy to get out of bed. I am grateful for the days when I can work out. I am grateful for the sunny days when I can enjoy the sun. I am grateful for all the people that love me for who I am. I am grateful for a lot of things that others take for granted and I am very glad that I live my life to the fullest. Each day may be my last and I don't want to regret anything. 
 
I've become a responsible, caring and well organised person. That's characteristics that I highly value. I've been responsible and independent since a young age and I'm glad that my parents let me take the responsibility for my meds and treatments. I have always been very stubborn and done things just like any other healthy person. I've overcome obstacles and hard times and I know that I have the strength needed. I have also learned a lot about our health care and treatments and today I know that not all disabilities are visible to the eye. The hard way I have learned that I should never judge someone else before getting to know them. I have met several amazing persons thanks to my CF and without it I wouldn't have such understanding friends or such a large community around me. 
 
I wouldn't be the fantastic person that I am today if I haven't had Cystic Fibrosis. I wouldn't appreciate life or being so passionate about organ donation or the awareness of uncommon diseases. I am proud of the strong, stubborn and positive person that I am today and I won't ever change that. So yes, I am grateful that I haven't had an easy life 'cause I have gotten so much from it that others don't understand. 

I hope you think about your own life and how you live it. Hopefully you liked this post as much as I! If you did please like it below and share it on your social medias. Our goal is to spread awareness about CF and PCD so that the world around us will get how we feel. If you want to follow my life you can check me out at Instagram (@soff_93). The other girls posts (in Swedish) are available here: