0

Salty Life: Missing school with CF


English below
 ▼▼
Det är inte alltid enkelt att orka med skolan och det tempo som ens friska kompisar håller när en själv lever med en kronisk sjukdom.
Jag tyckte om skolan när jag växte upp och hade det alltid lätt för mig, men hur påverkade min frånvaro mig? Det ska jag skriva mer om idag!
 
När jag var liten och fick intravenös antibiotika var jag inlagd 14 dagar var tredje månad. För att undvika att jag kom efter i skolan förvarnade vi alltid mina lärare och jag fick med mig en stor hög läxor. En kan tro att en klass hinner ganska mycket på två hela veckor, men det tog oftast bara några dagar innan jag var klar med allt. Jag fick dessutom hjälp av läraren på sjukhusskolan om det behövdes. Skolan, eller läxorna, var inget problem och jag låg i framkant trots all tid jag var borta.
 
Jag blev äldre och sjukvården utvecklades så jag behövde inte längre ligga inlagd i 14 dagar. Antibiotikan skötte vi hemifrån och jag missade ännu färre timmar i skolan. Det var klart att jag inte alltid orkade och ibland fick vara hemma på grund av biverkningar eller infektioner men min frånvaro var aldrig något problem. Jag var i skolan lika mycket som de flesta andra, men på gymnasiet blev det värre. Jag fick stora problem med mina bihålor. Eftersom jag ständigt hade ont i huvudet orkade jag inte gå i skolan som tidigare. Istället gjorde jag så mycket skolarbete som jag kunde hemifrån och i perioder var jag bara i skolan för att göra prov och redovisningar. Vissa lärare uttryckte oro för att jag var borta för mycket men det var inte mycket de kunde säga när jag klarade av allt jag skulle. Det krävdes oerhört mycket disciplin och jag är stolt att jag lyckades ta studenten med riktigt bra betyg. 

Jag valde att fortsätta plugga direkt efter gymnasiet. Att plugga på universitet är det bästa jag har gjort. Jag valde en IT-utbildning där mycket av föreläsningarna kunde ses på distans vilket innebar att jag kunde vara närvarande trots att jag satt hemma i soffan eller på sjukhuset. Det var några tuffa år med mycket plugg men det var också det plugg som var bäst anpassat för mig. Jag hade även förstående lärare och jag var öppen med varför jag inte alltid kunde lämna in uppgifter i tid. 
 
Min CF har gjort att min skolgång sett lite annorlunda ut, men den har inte påverkat mig negativt. Att vara sjuk och att ta ansvar gav mig disciplin som gjorde att jag klarade det ändå. Jag vill inte sätta press på de barn som är sjuka och som inte klarar det, för det är helt okej! Vi behöver alla olika mycket hjälp och lär oss olika fort. Ta vara på tiden du eller ditt barn orkar vara i skolan och gör skolan till något roligt. Vi har rätt till en normal skolgång och den hjälp vi behöver för att kunna genomföra den! 

Jag hoppas ni tyckte om detta inlägg! Gilla gärna på hjärtat under och dela på era sociala medier. Är ni intresserade av att vara med på projektet är det bara att höra av er. Vill ni ser mer om min vardag finns jag på Instagram (@soff_93).  Ha en bra helg nu! De andra tjejernas bloggar hittar ni här:
--- English ---
Living with a chronic illness and go to school can be hard. I really liked school when I grew up and I was a quick learner, but how did my CF effect my time spent at school?
 
When I grew up and had IVs I spent 14 days at the hospital every third month. To avoid falling behind in school I got a lot of homework from my teachers. I finished the work my class did in two weeks in just a few days, but I also got some help from the teacher at the hospital school. The school, and the homework, wasn't any problem and I had good grades. 
 
I got older and did no longer have to stay in the hospital during IVs. I did them at home and I missed even few hours of school. Some days I was too tired and had to go home from school due to side effects and infections but my absence was never a problem. I attended school as much as the normal kid, but when I started high school it got worse. I had severe problems with my sinuses and the headaches made me tired and not able to go to school. I did as much school work from home as possible and often only went to school for exams or reports. Some teachers raised their concerns about my absence but since I still got good grades they couldn't do much about it. Me being able to finish high school with great grades demanded a lot of discipline and I'm very proud I did it.
 
After high school I went to the university. The 3 years I spent at Uni was awesome and the best in my life so far. I chose a IT programme where I could attend many classes at a distance. I could do my work from home or even the hospital. It was a few years with a lot of studying, but the studying was perfectly adapted to me and my situation. I had teachers that understood me and I told them when I could finish my work in time. 
 
My CF made my school a bit abnormal, but never did it turn into something vad. Being sick made me take responsible which helped me finish school. I do not say that every kid can finish school and we all need help from time to time! Do not pressure sick kids too much. Make use of the time that you or your kid can be in school and turn it into something fun. We all have the right to go to school and get the help we need!

I hoped you enjoyed this post! Please like it on the heart below and share it on your social medias. If you are interested to join Salty Life just tell me. If you want to follow me I'm also on Instagram (@soff_93). Have a great weekend! The other girls blogs are available on Swedish here: